NCBR - nabór kandydatów na ekspertów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w naborze kandydatów na ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie składanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Kandydaci na ekspertów powinni posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w której chcieliby oceniać projekty lub wykonywać inne ekspertyzy. Mogą specjalizować się w obszarze naukowo-technologicznym (charakter badawczo-rozwojowy projektu, stopień i zakres innowacyjności, zaplanowane prace B+R, zespół badawczy itp.) bądź/oraz w obszarze gospodarczo-biznesowym (sposób zarządzania projektem, nowość rezultatów projektu, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych).

Ponadto, NCBR poszukuje osób z doświadczeniem w pracy w funduszu typu: private equity, venture capital, seed, pożyczkowym lub w roli tzw. anioła biznesu oraz w dziedzinie wycen, due dilligence, analizy ryzyka i analizy finansowej, oraz ekspertów we wdrażaniu systemów informatycznych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NCBiR.

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2016