Narodowy Kongres Nauki

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim Polski rozpoczęło realizację wielkiego zadania, jakim jest stworzenie nowych podstaw prawnych funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na następne dziesięciolecia. To warunek szybkiego rozwoju polskiej nauki oraz jej wpływu na rozwój i innowacyjność gospodarki, doskonalenie organizacji życia społecznego i wzbogacanie kultury.

Wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym służy Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych.

Wyłonione w ramach konkursu „Ustawa 2.0” trzy niezależne zespoły przygotowują swoje projekty założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które wraz z dorobkiem przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy.

W ubiegłym roku odbyły się już trzy konferencje programowe, podczas których omawiano umiędzynarodowienie polskich uczelni, problematykę rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz perspektywy współpracy nauki z gospodarką dla rozwoju innowacyjności.

Tematyka i terminy kolejnych konferencji programowych są przedstawione poniżej.

We wrześniu w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się debata nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który przedstawi Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki w 2017 r.

 1. Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej
  26-27 stycznia 2017 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach
 2. Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych
  23-24 lutego 2017 r., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN
  Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do Ustawy 2.0
  1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska
 3. Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?
  29-30 marca 2017 r., Współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 4. Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian
  26-27 kwietnia 2017 r., Politechnika Gdańska
 5. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego
  25-26 maja 2017 r., Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
 6. Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
  19-20 czerwca 2017 r., Uniwersytet Warszawski

NARODOWY KONGRES NAUKI
19-20 września 2017 r.
Centrum Kongresowe, ICE Kraków

Więcej informacji: www.nkn.gov.pl

NKN można śledzić na www.facebook.com/NarodowyKongresNauki.

Źródło: Organizatorzy NKN

  Aktualności

  Data dodania
  19 stycznia 2017