Nabory wniosków w konkursach na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza do składania wniosków w konkursach na finansowanie badań naukowych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do końca 2017 roku odbędą się nabory w następujących konkursach:

MINIATURA 1

Nabór ciągły do końca roku. Konkurs NCN na pojedyncze działania naukowe.

MAESTRO 9

Nabór do 22 września. Konkurs NCN na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mający na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

HARMONIA 9

Nabór do 22 września. Konkurs NCN  na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

SONATA 13

Nabór do 22 września. Konkurs NCN na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS 7

Nabór do 22 września. Konkurs NCN na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

OPUS 14

Nabór do 15 grudnia (konkurs zostanie ogłoszony w połowie września 2017 r.). Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM 14

Nabór do 15 grudnia (konkurs zostanie ogłoszony w połowie września 2017 r.) Konkurs NCN na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

DAINA

Nabór do 15 grudnia (konkurs zostanie ogłoszony w połowie września 2017 r.). DAINA to konkurs NCN na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

TEAM 2

Nabór wniosków od 15 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

HOMING

Nabór wniosków do 2 października 2017 r. Celem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

POWROTY

Nabór wniosków do 2 października 2017 r. Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

"Szlakami Polski Niepodległej"

Nabór wniosków do 10 października 2017 r. Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Szczegółowych informacji o konkursach oraz wsparcia w przygotowywaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych


Biuro ds. Badań Naukowych: 
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Joanna Górka, Monika Kwiecień 
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek  
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    11 września 2017