Nabór wniosków w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz pierwszy nabór wniosków w konkursie POLONEZ.

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów:

  • OPUS  10 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu;
  • SONATA  10 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2010-2015) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych);
  • PRELUDIUM  10 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci);
  • POLONEZ 1 – konkurs na projekty badawcze naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa  do 15 grudnia 2015 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania środków. Dotyczą one m.in. zmian w katalogu kosztów kwalifikowanych (w tym również w zakresie wynagrodzeń). Zmiany opisane są w aktualnym regulaminie kosztów.

Prosimy również zwrócić szczególną uwagę na ustalone ograniczenia w występowaniu z wnioskiem w konkursach OPUS 10, SONATA 10 i PRELUDIUM 10 opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich" . Zgodnie z §39 powyższego Regulaminu do oceny merytorycznej w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów, z wyjątkiem wniosków:

a) zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej;

b) niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu;

c) odrzuconych podczas oceny formalnej.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.


W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem
tel. 81 537 51 15
mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1320

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2015