Międzynarodowy konkurs MOZART NCN otwarty do 21 lutego 2020 r.

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS informuje o zbliżającym się terminie zamknięcia międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami FWF określonymi w programie FWF „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych – w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe;
  • ELANE (FWF's Electronic Application Portal) dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe.

Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostepną na stronie NCN.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 grudnia 2019