Konsultacje dla pracowników UMCS

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS zaprasza pracowników Uniwersytetu na konsultacje prawne i finansowe związane z komercjalizacją wyników badań, wykonywaniem prac zleconych oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Odpowiemy na pytania i wątpliwości z zakresu:
- komercjalizacji wyników badań
- aktów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej
- tworzenia spółek spin-off
- koordynacji realizacji badań zleconych
- pozyskiwania podmiotów gospodarczych chętnych do współpracy
- wsparcia rozwoju współpracy nauki z otoczeniem

Zapraszamy do biura CIiKB UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Rektorat, p. 1213, XII piętro
Tel. (81) 537-51-76, (81) 537-55-40

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny indywidualnych konsultacji. Koordynator spotkań: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak.

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań  UMCS  wspomaga  naukowców we współpracy z biznesem. Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz obsługę formalno-prawną w realizacji usług zleconych przez podmioty zewnętrzne.

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2016