Konkursy NCN – nabór wniosków

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje o otwarciu naboru wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Do dnia 15 marca 2017 można aplikować o środki w ramach konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 oraz UWERTURA 1.

ETIUDA 5

Konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca powinien mieć wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 r. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wynosi 4500 zł miesięcznie. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu (czas trwania od 3 do 6 miesięcy) w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

SONATINA 1

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą zaplanować we wniosku etat badawczy oraz mogą ubiegać się o pokrycie kosztów staży zagranicznych trwających od 3 do 6 miesięcy. Granty mogą być realizowane przez 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

UWERTURA 1

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Wniosek w konkursie może złożyć osoba zatrudniona na UMCS na podstawie umowy o pracę, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz która realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany ze środków NCN. Wnioskodawcy muszą zaplanować w projekcie staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. Laureat konkursu będzie zobowiązany, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 15 grudnia wszystkie wnioski kierowane do NCN składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. konkursów można zapoznać się na stronie NCN.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górkamgr inż. Paweł Mazurek

tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1302, 1303

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2016