Konkursy na projekty badawcze krajowe – aktualna oferta

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania dla prowadzonych badań naukowych do zapoznania się z aktualną ofertą konkursową Narodowego Centrum Nauki.

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci);
 • SONATA 12 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2009-2016) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych);
 • POLONEZ 3– konkurs, którego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach (granty muszą być realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy).

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia 2016 r.

Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej NCN.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą konkursową oraz złożenia własnego wniosku na projekt badawczy.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Biura ds. Badań Naukowych.

Biuro ds. Badań Naukowych
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat
tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

  Aktualności

  Autor
  Joanna Górka
  Data dodania
  15 listopada 2016