Konkurs TEAM-TECH

Team-Tech to finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH są prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

Odbiorcami wyników projektów będą m.in. przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Szczegóły:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2016