Konkurs RISE - bezpłatne szkolenie

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt.: Wzmacnianie kompetencji pracowniczych w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji dzięki grantom „MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE”.

Celem spotkania będzie przekazanie informacji o warunkach udziału w zbliżającym się konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) a także praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania i złożenia wniosku projektowego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, pracowników działów badawczo-rozwojowych firm tworzących i wdrażających nowe technologie a także przedsiębiorców i przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie.

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. (czwartek), w auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 13:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce "SZKOLENIA".

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia 2016 r. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:
Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118

Serdecznie zapraszamy!
Zespół RPK Lublin

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2016