Konkurs ofert na realizację studiów podyplomowych

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie nauczania pt. „Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych.”

Celem konkursu jest wyłonienie ofert szkół wyższych na realizację zadania z zakresu doskonalenia kompetencji wychowawczych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Maksymalna kwota dofinansowania – 9 600 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że kwota ta stanowi iloczyn liczby studiujących nauczycieli i 3 500,00 zł za semestr.

Oferent nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa w dniu 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert – 27 września 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu:
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
tel. 81 537 54 92; 54 61
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2016