Konkurs Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza do udziału w konkursie Eureka! DGP. Jest to konkurs na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

Celem, który przyświeca akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców.

Tegoroczna, trzecia edycja, potrwa do czerwca 2017 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2014 i 2015.

Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaproszono polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami:

  • informatyka
  • inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne
  • nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety Dziennik Gazeta Prawna wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.

Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w czerwcu.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209

tel. 81 537 55 40, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2016