Konkurs CuBR - spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 21 grudnia 2015 r. przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju III konkursu na projekty w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A. – o nazwie CuBR, NCBR organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w ww. konkursie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 stycznia 2016 r. w hotelu Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.
 
Wszystkie instytucje zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym uprzejmie prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy: anna.grabowska@ncbr.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do środy, 20 stycznia br.
 
 Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone instytucje otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. W spotkaniu informacyjnym udział będą mogły wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały potwierdzenie rejestracji.
 
 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłosić można maksymalnie 2 osoby z instytucji.
 
 Informujemy również, że na stronie NCBR będzie prowadzona transmisja on-line ze spotkania odbywającego się 27 stycznia br.
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2016