Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że w UMCS działa elektroniczna rejestracja zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarzy dla pracowników naszej Uczelni.

Wprowadzenie nowego systemu rejestracji zwolnień lekarskich polega na tym, iż:

  • w przypadku wystawienia przez lekarza E-zwolnienia, pracownik nie otrzymuje już zwolnienia lekarskiego w formie papierowej;
  • E-zwolnienia są pobierane z Platformy E-PUAP ZUS i zarejestrowane automatycznie przez Biuro Kadr w kartotece nieobecności Systemu SAP;
  • pracownik, któremu zostało zarejestrowane E-zwolnienie w Systemie SAP oraz jego przełożony otrzymują drogą e-mailową informację o wystawieniu zwolnienia lekarskiego. Informacja ta jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności oraz w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do naniesienia okresu zwolnienia na listę obecności.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2016