Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z prośbą o pobranie z Portalu Samoobsługi Pracowniczej SAP Deklaracji PIT-12 w celu zweryfikowania swoich danych osobowych. W przypadku wystąpienia zmian danych osobowych, adresowych lub zmiany przynależności do Urzędu Skarbowego – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie tych informacji do Centrum Kadrowo-Płacowego.

Pracownicy, którzy zdecydują, aby Uczelnia dokonała ich rozliczenia (PIT-40) z Urzędem Skarbowym za rok podatkowy 2016 – proszeni są o przesyłanie podpisanej i wypełnionej Deklaracji PIT-12 do Biura Płac najpóźniej do dnia 9 stycznia 2017 roku.

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina również, że najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego należy zawiadomić zakład pracy lub zleceniodawcę o zmianie swojego identyfikatora podatkowego (np. z PESEL na NIP w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub jeżeli podatnik został zarejestrowanym podatnikiem VAT po dacie złożenia ostatniego oświadczenia), w związku z koniecznością uwzględnienia w rocznych informacjach podatkowych PIT właściwego identyfikatora podatkowego.

DYREKTOR
Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2016