Informacja dla pracowników dot. wzrostu wynagrodzeń

Informacja dla pracowników dot. wzrostu wynagrodzeń
od 1 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

miło jest mi poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał zwiększenie subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego na rok 2020.

Władze Uniwersytetu niezwłocznie przystąpiły do opracowania mechanizmu podziału tych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników, biorąc pod uwagę różnorodne uwarunkowania z tym związane. Kwestia ta stała się przedmiotem dyskusji i uzgodnień na postkaniach z przedstawicielami związków zawodowych działających na Uniwersytecie w dniach 23, 26 i 27 listopada br.

Zawarte w dniu 27 listopada br. porozumienie dotyczy zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu (z wyjątkami wskazanymi w jego treści) o kwotę 250 zł brutto z wyrównaniem od 1 października 2020 r. na czas nieokreślony.

Dzięki tak szybkiej reakcji i efektywnej pracy, Uniwersytet jako pierwszy, bo już od 1 grudnia 2020 r., zrealizuje wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich, następnie 10 grudnia 2020 r. dla pracowników obsługi i po 20 grudnia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Na skutek tych zmian średnie wynagrodzenie w naszej uczelni wzrośnie o 6,6%, zaś minimalne miesięczne wynagrodzenie dotychczas zatrudnionych pracowników wyniesie 2850 zł brutto.

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Rektor UMCS

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2020