I Forum Administracji UMCS

Serdecznie zapraszamy wszystkie pracowniczki i pracowników administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na spotkanie w ramach I Forum Administracji UMCS. Wydarzenie, na które złoży się część panelowa oraz dwa dni warsztatów, odbędzie się w terminie 20-21 czerwca br. w budynkach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Spotkanie w ramach Forum dotyczyć będzie zagadnień m.in. z zakresu wybranych przepisów prawa, w tym zamówień publicznych, technologii informatycznych oraz rozwoju kompetencji osobistych. Jest to również wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu przedstawicielek i przedstawicieli administracji wydziałowych i administracji centralnej, podzielenia się własnymi doświadczeniami i wypracowania wspólnych rozwiązań ułatwiających pracę i wzajemne relacje. Uczestnicy Forum, dzięki udziałowi w warsztatach mają również szanse dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

Wydarzenie otworzą – JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz mgr Grażyna Elżbieta Fiok – Kanclerz UMCS.

Szczegółowy program I Forum Administracji znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach, na wszystkie wydarzenia, również na część panelową obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy.


Prosimy o zapisanie się na maksymalnie dwa warsztaty oraz na część panelową, przy pomocy poniższych formularzy.

Zapisy trwają do 31 maja 2023 r.

I Forum Administracji

Sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności uchwał organów kolegialnych 

Decyzje administracyjne, w szczególności w sprawach studenckich i w postępowaniach doktorskich i doktora habilitowanego 

Pomoc materialna dla studentów/doktoratów po nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2023 r.

W UMCS-ie czy na UMCS-ie - czyli jak udoskonalić swój warsztat pisarski

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Aspekty psychologiczne radzenia sobie w życiu zawodowym

Feedback w komunikacji

Zarządzanie stresem

Złap oddech warsztaty relaksacyjne - godz. 9.00

Złap oddech warsztaty relaksacyjne - godz. 12.00

Asertywność

Empatia -  warsztaty uwrażliwiające na drugiego człowieka

Po ukończeniu danego warsztatu, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w formie elektronicznej.


Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2023