Gratyfikacja urlopowa 2016 - komunikat

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne UMCS w Lublinie informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.), po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na UMCS i akceptacji Jego Magnificencji Rektora UMCS na rok 2016, zostały ustalone wysokości kwot z tytułu dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników naszej Uczelni.

Jednocześnie informujemy, że emeryci i renciści pracujący na UMCS, którzy korzystają z przysługujących im na Uczelni świadczeń socjalnych, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracownika należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1006), najpóźniej do połowy miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Wprowadzenie i zatwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego urlopu w systemie SAP jest podstawowym warunkiem wypłaty gratyfikacji urlopowej.

Osoby ubiegające się o wypłatę dofinansowania nie muszą składać wniosku osobiście. Wniosek może zostać przekazany przez sekretariat macierzystej jednostki.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2016