Erasmus+: Mobilność pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z krajami Programu

Trwa proces przyjmowania wniosków pracowników UMCS na dofinansowanie krótkich (2-5 dni) wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych (nauczyciele akademiccy) i w celach szkoleniowych (pracownicy administracji) w ramach umów Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 z partnerami zagranicznymi.

Termin składania uzgodnionych i odpowiednio podpisanych porozumień o mobilności (wniosków): do 5 października 2022 r. w Biurze Programu Erasmus UMCS: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, DS. Grześ, ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin, pok. 12 lub w formie pdf na adres: ryszard.straszynski@mail.umcs.pl.

Zasady organizacji mobilności pracowników na UMCS, warunki kwalifikacji i dofinansowania oraz wzory dokumentów

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2022