Dostępność architektoniczna - szkolenie dla pracowników

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego serdecznie zaprasza Pracowników Uniwersytetu na szkolenie pt. „Dostępność architektoniczna - wymagania wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności”.

Termin: 10.12.2021 r. poniedziałek, godz.: 9.00-13.00

Forma szkolenia: on-line

Plan szkolenia:

Omówienie minimalnych wymagań z ustawy o zapewnianiu dostępności dla każdego z obszarów dostępności:

 • dostępność architektoniczna - art. 6 ust. 1, wytyczne dla dostępności architektonicznej,
 • dostępność informacyjno-komunikacyjna - art. 6 ust. 3, rozwiązania gwarantujące dostępność informacyjno-komunikacyjną.

Zapewnianie dostępności:

 • projektowanie uniwersalne, osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • racjonalne usprawnienia,
 • dostęp alternatywny (UZD), alternatywny sposób dostępu (UDC),
 • zadania koordynatora, w szczególności przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • audyt wewnętrzny/samoocena poszczególnych obszarów dostępności,
 • narzędzia do monitorowania poszczególnych obszarów dostępności,
 • procedury i zasady działania w przypadku skarg na brak dostępności,

Prowadzący:
Iwona Benek - doktor nauk technicznych, adiunkt w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych z chorobami otępiennymi. Przeprowadza audyty dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, badania przedprojektowe dla ośrodków senioralnych, opracowuje projekty z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisy do 8.12.2021 r.

Dostępność architektoniczna - szkolenie dla pracowników

Termin zgłoszeń minął.

  Aktualności

  Data dodania
  29 listopada 2021