DAINA - konkurs na projekty polsko-litewskie

Narodowe Centrum Nauki przygotowuje się do ogłoszenia konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach nowego przedsięwzięcia - DAINA.

O środki finansowe będą mogły ubiegać się zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych realizujące badania podstawowe. Konkurs zostanie ogłoszony 15 września 2017 r. z terminem zamknięcia składania wniosków 15 grudnia 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na czerwiec 2018 r.

Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2017