CT.Uni. - rozpoczęcie projektu

W dniach 13-15 czerwca 2022 roku odbył się kick-off meeting projektu pt. CT.Uni: Creative Thinking - Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University, który będzie realizowany na UMCS do 2025 roku.

Spotkanie w siedzibie Politécnico da Guarda (Portugalia) było okazją do pierwszego spotkania naukowców z ośmiu europejskich uczelni zaangażowanych w projekt. Oprócz gospodarzy, udział w nim wzięli przedstawiciele Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja, lider projektu), Slovenská technická univerzita v Bratislave (Słowacja), Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Włochy), Technische Universität Dresden (Niemcy), Bifröst University (Islandia), Universiteit van Amsterdam (Holandia) i oczywiście Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Reprezentantem UMCS był dr Michał Nowakowski z Instytutu Socjologii. 

Celem projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ jest zwiększenie poziomu transdyscyplinarności w szkołach wyższych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, oraz wsparcie studentów, nauczycieli i managerów w rozwijaniu ich myślenia dywergencyjnego, kreatywnego i krytycznego, przy jednoczesnym wzmacnianiu współpracy z instytucjami z otoczenia zewnętrznego rozumianych jako kluczowi partnerzy nowoczesnej uczelni. 

Zespół UMCS (dr Michał Nowakowski, dr Artur Wysocki oraz dr Anna Dudkowski-Sadowska - wszyscy z Instytutu Socjologii) będzie odpowiedzialny w projekcie za zadanie związane z opracowaniem i przeprowadzeniem ewaluacji procesu wdrożenia w uczelniach wyższych rekomendacji dotyczących zwiększenia innowacyjności w dydaktyce i samodzielnym uczeniu się.

Projekt CT.Uni: Creative Thinking - Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University jest kontynuacją i rozwinięciem  projektu DT.Uni - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University, koordynowanego przez UMCS i realizowanego w latach 2017-2020 (www.dtuni.umcs.pl). 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2022