BEETHOVEN CLASSIC 4 - Ogłoszenie konkursu

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS zachęca do zapoznania się z ofertą międzynarodowego konkursu dwustronnego BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ncn.gov.pl

Żródło: NCN


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2020