Baza Ekspertów Medialnych UMCS

Mając na uwadze dobry wizerunek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz utrzymanie jak najlepszych relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej Uczelni planujemy uruchomić tzw. Bazę Ekspertów Medialnych UMCS, za pomocą której dziennikarze będą mieli ułatwiony kontakt z ekspertami w poszczególnych, wyspecjalizowanych dziedzinach wiedzy. Z pewnością wpłynie to korzystnie na jakość przekazywanych przez nich informacji, wzmocni promocję i prestiż UMCS, a także utrwali jego wizerunek jako Uczelni mogącej poszczycić się kompetentną oraz wiarygodną kadrą naukową.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy i zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu do współpracy w tworzeniu tej Bazy. Planujemy, że znajdą się w niej dane kontaktowe (telefon służbowy, e-mail, ewentualnie zdjęcie) nauczycieli akademickich UMCS wraz z opisem ich zainteresowań naukowo-badawczych (dziedziny wiedzy i nauki, w których się specjalizują).

Osoby zainteresowane współtworzeniem Bazy Ekspertów Medialnych UMCS, proszone są o kontakt z Rzecznikiem Prasowym Uczelni: e-mail: rzecznik@umcs.pl, tel. 81 537 52 81, kom. 506 005 024.

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2017