Ankieta dot. akcji protestacyjnej

Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi akcję protestacyjną w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz płac pracowników uczelni i instytutów badawczych.

Zainteresowanych informujemy, że link do ankiety w w/w sprawie zamieszczony jest w zakładce: Pracownik/Związki zawodowe/ Związek Nauczycielstwa Polskiego.

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    30 września 2022