Ankieta dot. akcji protestacyjnej

Szanowni Państwo,

Szkolnictwo wyższe i naukę dotyka boleśnie problem niewystarczających nakładów finansowych, co skutkuje spadkiem płac realnych pracowników tego sektora. Proponowane przez Rząd RP podwyżki wynagrodzeń znacząco odbiegają od poziomu wzrostu cen. Środowisko akademickie prowadzi w tej sprawie akcję protestacyjną.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako jeden z przedstawicieli tego środowiska, zwraca się do osób pracujących w szkolnictwie wyższym i nauce - zarówno nauczycieli akademickich, jak i osób niebędących nauczycielami akademickimi – o wyrażenie opinii w sprawie dalszych form naszego protestu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na trzy krótkie pytania ankietowe. Poniżej zamieszczamy link do ankiety:

https://forms.office.com/r/kbS1T5LuEY

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    21 września 2022