„Mój tajemniczy mózg…” – projekt UMCS dla dzieci

Od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS realizowany jest projekt „Mój tajemniczy mózg – bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu” współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Projekt opiera się na bardzo intensywnie rozwijającej się dziedzinie, dotyczącej badań nad mózgiem i ich praktycznego wykorzystania w procesie edukacji i przewiduje realizację zajęć przeznaczonych dla dzieci sześcioletnich (z przedszkoli i szkół podstawowych) oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej z placówek z terenu województwa lubelskiego.

Kierownik projektu - dr Małgorzata Chojak, e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2017