Mój tajemniczy mózg - bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu

Od 1 lutego 2017 r do 30 czerwca 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS realizowany jest projekt „Mój tajemniczy mózg – bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu” współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Geneza projektu

Projekt opiera się na bardzo intensywnie rozwijającej się dziedzinie, dotyczącej badań nad mózgiem i ich praktycznego wykorzystania w procesie edukacji. Od kilku lat współpracujący z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii nauczyciele zgłaszali zainteresowanie neuropedagogiką oraz spotkaniami z tego zakresu. W zeszłym roku na Lubelskim Festiwalu Nauki dr Małgorzata Chojak zgłosiła projekt, będący pierwowzorem niniejszego: „Mój tajemniczy mózg – bajkowa podróż z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu oraz diagnozą dominującego typu inteligencji wielorakiej”. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych, że odbyło się aż 14 edycji, a kilku szkołom prowadzący musiał odmówić. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, a po zakończeniu festiwalu do dr Chojak dzwonili pracownicy szkół z licznymi prośbami o przeprowadzenie w/w zajęć na terenie ich placówki.

Cele projektu:

 • rozbudzenie ciekowości poznawczej dzieci w zakresie, dotyczącym funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza układu nerwowego;
 • pokazanie przykładowych możliwości stymulowania wszechstronnego rozwoju poprzez zabawy polisensoryczne;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integrację lokalnej społeczności lubelskich placówek szkolnych wokół ośrodka akademickiego, skutkującą opracowaniem dalszego planu współpracy, wymiany doświadczeń, tworzenia projektów edukacyjnych, prezentacji dobrych praktyk.

Grupa docelowa i opis projektu

Zajęcia będę przeznaczone dla dzieci sześcioletnich (z przedszkoli i szkół podstawowych) oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej z placówek z terenu województwa lubelskiego.
Przewidywany czas jednego spotkania to 1,5-2 godziny zegarowe. Miejscem zajęć będzie jedna z sal dydaktycznych na terenie Instytutu Pedagogiki przy ul. Narutowicza 12. Zostanie ona wcześniej specjalnie przygotowana do spotkań, poprzez wizualizację materiałów (plakaty na ścianach, prace kolejnych grup, przygotowanie regałów z pomocami dydaktycznymi), rozłożenie dywanu, przygotowanie stoliczkowych miejsc pracy grupowej oraz jednego miejsca do naurozabaw. W trakcie spotkania dzieci będą mogły zobaczyć jak wygląda zdrowy i chory mózg (do dyspozycji będą nowo zakupione modele neuroanatomiczne) oraz neuron. Będą tworzyć własny schemat układy nerwowego i sprawdzą, czy można jechać samochodem wyścigowym w grze komputerowej, korzystając jedynie z własnych myśli (zostanie wykorzystana aparatura neurofeedback).
Dodatkowo nauczyciele i rodzice uczestniczący w spotkaniu otrzymają szereg materiałów z zakresu neuropedagogiki.


Planowane terminy spotkań to:

 • 16 maja 2017
 • 18 maja 2017
 • 24 maja 2017
 • 25 maja 2017
 • 30 maja 2017
 • 31 maja 2017
 • 6 czerwca 2017
 • 7 czerwca 2017
 • 13 czerwca 2017

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

dr Małgorzata Chojak - Kierownik projektu
e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl