Nabór wniosków do programów MKiDN

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła nabór wniosków w programach: Obserwatorium kultury, Wydarzenia artystyczne, Dziedzictwo kulturowe, Promocja literatury i czytelnictwa.

Uniwersytet, jako wnioskodawca, może składać wnioski w następujących programach:

  • Obserwatorium kultury - celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze;
  • Dziedzictwo kulturowe - celem programu jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja kultury ludowej (tylko priorytety Ochrona zabytków i Ochrona zabytków archeologicznych).

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach wyżej wymienionych programów zachęcamy do zapoznania się z regulaminami znajdującymi się na stronie Ministerstwa. Nabór wniosków kończy się 30 listopada 2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowych: mgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevič, mgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

    Aktualności