Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertami stypendialnymi na rok 2015.

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (podane wg terminów składania wniosków):

Granty i stypendia

Termin składania wniosków   

Strona internetowa
Różne kraje – stypendia wyszehradzkie w krajach Grupy i krajach Partnerstwa Wschodniego 31 stycznia 2015 www.visegradfund.org
Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna 1 lutego 2015 www.bifonds.de
Europa – Starting Grant ERC (European Research Council) dla doktorów; 2 lutego 2015 www.kpk.gov.pl
Dowolny kraj - stypendia EMBO dla osób po doktoracie 13 lutego 2015 www.embo.org
Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i dr

15 lutego 2015

www.visegradfund.org
UK – stypendium Royal Society po doktoracie; nauki przyrodnicze, społ-human. 25 lutego 2015 www.royalsociety.org
Francja – stypendia Loire Valley Insitute for Advanced Studies 16 lutego 2015

www.lestudium-ias.com

Europa – Consolidator Grant (European Research Council) 12 marca 2015 www.kpk.gov.pl
Polska – program “Lider” dla osób po doktoracie 15 marca 2015 www.ncbr.gov.pl
Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska) 15 marca 2015 www.nexus.it

Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi

15 marca 2015 www.fnp.org.pl
Granty Narodowego Centrum Nauki – SYMFONIA; ETIUDA i FUGA 16 marca 2015 www.ncn.gov.pl

USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute

2 mies. przed planowanym wyjazdem www.wfi.worldforestry.org
Finlandia – stypendia dla doktorantów 5 mies. przed planowanym wyjazdem www.studyinfinland.fi
Program HORYZONT 2020: granty, stypendia zagraniczne, staże, praca w projektach dla osób na każdym etapie kariery naukowej   Szczegóły na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakładce „KARIERA I MOBILNOŚĆ”

Źródło: www.euraxess.pl

    Aktualności

    Autor
    Agata Banaszek
    Data dodania
    13 stycznia 2015