Akcje COST – szansą na projekty w ramach Programu Horyzont

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z relacją ze spotkania dotyczącego Akcji COST w Brukseli. Akcje COST to szansa na kontakty oraz współpracę, która może przynieść korzyści w postaci wspólnych wniosków i projektów międzynarodowych, nie tylko w ramach programu Horyzont 2020.

„COST towards Framework Programme” – pod takim hasłem odbyło się w Brukseli w dniach 21-22 listopada br. 4. spotkanie Sieci KPK poświęcone Europejskiemu Programowi Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST (European Cooperation in Science and Technology). Spotkanie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wydarzeniu, które miało miejsce w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, uczestniczyli reprezentanci Regionalnych Punktów Kontaktowych z całego kraju, a także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej, Stowarzyszenia COST oraz Biura Promocji Nauki „PolSCA” w Brukseli.

Sebastian Barkowski, chargé d’affaires ad interim Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który otwierał spotkanie, podkreślał znaczenie takich programów jak COST dla międzynarodowej wymiany doświadczeń, opinii i wzmacniania współpracy.

Z kolei Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówił, że proces umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, to obecnie jeden z ważniejszych tematów, jakimi zajmuje się ministerstwo. A COST jest jednym z narzędzi umiędzynarodowienia, które tworzy możliwości współpracy, a także pozwala naukowcom myśleć o rozwoju kariery opartej nie tylko na działalności naukowej w kraju, ale także poza jego granicami.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którego strukturach działa KPK PB UE, podkreślił ważną rolę KPK PB UE oraz całej Sieci KPK we wspieraniu polskich jednostek naukowych w ubieganiu się o granty z europejskich programów.

Dyrektor KPK PB UE dr inż. Zygmunt Krasiński zaznaczył, że spotkanie w Brukseli jest okazją do rozmowy o wykorzystaniu możliwości, jakie daje COST dla zwiększenia uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Horyzont 2020. COST jest bowiem programem nie tylko dla naukowców, ale także dla menedżerów i administratorów projektów.

W dyskusji panelowej „COST – first step to Framework Programmes? Lessons learnt, impact and possibilities for Widening countries” wziął udział dr Ronald de Bruin, dyrektor stowarzyszenia COST. Dr Ronald dr Bruin mówił o roli COST w realizacji programów ramowych, a także podkreślił możliwości, jakie daje naukowcom uczestnictwo w programie. Obecnie naukowcy z Polski zaangażowani są w 87% z 352 działających tzw. Akcji COST. Dyrektor COST Ronald de Bruin dodał, że Polska jest pierwszym z krajów członkowskich COST, który organizuje specjalne szkolenie dla przedstawicieli punktów kontaktowych programów badawczych UE. A wzmocnienie współpracy między KPK a krajowymi koordynatorami COST ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów COST, którym jest zwiększenie aktywnego udziału naukowców w działaniach COST.

W dalszej części spotkania Diana Pustuła z Regionalnego Punktu Kontaktowego, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim, podzieliła się doświadczeniami i dobrymi praktykami z uczestnictwa UW w programie COST. Natomiast Jadwiga Mrozowska, krajowy koordynator COST z MNiSW przybliżyła zasady działania programu i możliwości, jakie daje on polskim podmiotom.

Spotkanie na temat COST zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń przedstawicieli RPK z dotychczasowej realizacji projektów w COST.

Wydarzenie to odbyło się w ramach corocznych tematycznych spotkań Sieci KPK organizowanych we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli.

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2017