Znamy laureatów VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

W tym roku decyzją Kapituły stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. złotych otrzymał Zbigniew Rokita za reportaż pt. „Rzeczpospolici” opublikowanym w miesięczniku „Pismo. Magazyn Opinii”. Ponadto Magdalena Chodownik została nagrodzona dwutygodniowym stażem w dzienniku „Le Soir”, Katarzyna Nakonieczna (z UMCS w Lublinie) – jednomiesięcznym stażem w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, Paulina Padzik – jednomiesięcznym stażem w tygodniku „Polityka” i Maria Lipińska – współpracą w zakresie obsługi medialnej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Skierowane jest do młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia. Dotychczas nagrodzono 36 osób.

Kapitułę Stypendium reprezentują: Rodzina Patrona (Matylda, Monika i Marek Unger), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, dr Justyna Maguś, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    30 czerwca 2020