Zespoły Programowe w kadencji 2019-2024

SKŁAD ZESPOŁÓW PROGRAMOWYCH NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

Kadencja 2019-2024

 

Zespół Programowy na kierunku Administracja Publiczna

Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak (przewodnicząca)

Dr hab. Monika Kowalska (członek)

Dr hab. Agnieszka Demczuk (członek)

Dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska (członek)

dr hab. Wojciech Ziętara (członek)

dr hab. Marcin Wichmanowski (członek)

mgr Elżbieta Szulc-Wałecka (sekretarz)

Agata Murawska (studentka kierunku)

 

Zespół programowy na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Dr hab. Katarzyna Marzęda- Młynarska, prof. UMCS (przewodnicząca Zespołu)

Dr Łukasz Lewkowicz

Dr Damian Szacawa

Dr Justyna Misiągiewicz

Dr Jakub Olchowski

Dr Marcin Pomarański

Dr Michał Wallner

Giza Aleksander (przedstawiciel studentów)

 

Zespół programowy na kierunku Politologia

Dr hab. Ewelina Podgajna (przewodnicząca)

Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS

Dr hab. Marcin Wichmanowski

Dr Marcin Pomarański

Dr Justyna Wasil (2020-2021)

Dr Tomasz Bichta

Dr Dorota Litwin-Lewandowska

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

Dr Justyna Misiągiewicz

Syta Kamil (przedstawiciel studentów)

 

 

Zespół programowy na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS (przewodnicząca)

Prof. dr hab. Walenty Baluk

Dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Dr Katarzyna Mojska

Dr Kinga Smoleń

Dr Liliana węgrzyn-Odzioba

Kilijanek Ewelina (przedstawiciel studentów)

 

 

Zespół Programowy na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Przewodnicząca

Dr hab. Anna Granat

Sekretarz

Dr Renata Malesa

Członkowie

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak

dr Karolina Burno-Kaliszuk

dr Marcin Sanakiewicz

Natalia Powałka (przedstawiciel studentów)

 

 

Zespół Programowy na kierunku Produkcja Medialna

Przewodnicząca

dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS

Sekretarz: 

dr Wojciech Maguś

Członkowie: 

dr hab. Małgorzata Stępnik

dr Grażyna Piechota

dr Przemysław Wiatr

Natalia Zburzyńska (przedstawiciel studentów)                 

 

                                               -          

Zespół Programowy na kierunku Społeczeństwo Informacyjne

Przewodniczący

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

Sekretarz

Dr Marta Drabczuk

Członkowie 

Dr hab. Monika Budzyńska, prof. nadzw. (Instytut Matematyki)

Dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw.

Dr Jerzy Mycka (Instytut Matematyki)

Dr Justyna Wasil

Sara Labenz (przedstawiciel studentów)

 

Zespół Programowy na kierunku International Relations

Prof. dr hab. Marek Pietraś (przewodniczący)

Dr hab. Konrad Pawłowski

Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Dr Bartosz Bojarczyk

Dr Grzegorz Gil

Dr Ewelina Panas

Dr Julita Rybczyńska

Dr Adrian Szumowski

Suraj Paul Christopher Kalva (przedstawiciel studentów)

 

Zespół Programowy na kierunku Public Relations i Zarządzanie Informacją

Dr Wojciech Maguś – przewodniczący

Dr Anna Szwed-Walczak

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Dr hab. Anita Has-Tokarz

Dr Kamil Aksiuto

Paulina Ziemiańska (przedstawiciel studentów)