Zespoły Programowe w kadencji 2016-2019

SKŁAD ZESPOŁÓW PROGRAMOWYCH NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

Kadencja 2016-2019

Zespół Programowy na kierunku Politologia

Przewodniczący
dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS

Sekretarz
dr Katarzyna Radzik-Maruszak

dr Marcin Pomarański

dr Anna Szwed-Walczak

Weronika Warpas (przedstawiciel studentów)

Zespół Programowy na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Przewodnicząca
dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS

Sekretarz
dr Julita Rybczyńskad

dr Ewelina Panas

dr hab. Michał Łuszczuk

dr Jakub Olchowski

Kacper Klochowicz (przedstawiciel studentów)

Zespół Programowy na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Przewodnicząca
dr hab. Lidia Pokrzycka

Sekretarz
dr Małgorzata Adamik-Szysiak

dr Anna Granat

dr hab. Magdalena Piechota

dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza

lic. Anna Pawelczyk (przedstawiciel studentów)

Zespół Programowy na kierunku Produkcja Medialna

Przewodnicząca
dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. UMCS

Sekretarz
dr Wojciech Maguś

dr hab. Grażyna Stachyra                         

dr Agnieszka Ziętek

dr Kamil Fil

A. Strzępka (przedstawiciel studentów)                                                                       -          

Zespół Programowy na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska

Sekretarz
dr Michał Wallner

dr Justyna Misiągiewicz

dr Marta Michalczuk-Wlizło

dr Łukasz Lewkowicz

dr Marcin Pomarański

Maryla Dziwura (przedstawiciel studentów)

Zespół Programowy na kierunku Studia Wschodnie

Przewodniczący
prof. dr hab. Walenty Baluk

Sekretarz
dr Magdalena Lesińska-Staszczuk

prof. dr hab. Jerzy Garbiński

dr Eleonora Kirwiel

dr Grzegorz Gil

Monika Piekarska  (przedstawiciel studentów)

Zespół Programowy na kierunku Społeczeństwo Informacyjne

Przewodniczący
dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS

Sekretarz
dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

prof. Przemysław Stpiczyński (Instytut Matematyki)

dr Kamil Mazurek

dr Joanna Potiopa (Instytut Matematyki)

Monika Pastuszak (starościna 1 roku licencjatu SI, przedstawiciel studentów)