Zarządzenie Rektora ws. zasad BHP i kształcenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 13 września 2021 ukazało się Zarządzenie nr 84 Rektora UMCS dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii wraz z pismem okólnym Kanclerza UMCS dotyczące przygotowania obiektów UMCS do organizacji zajęć dydaktycznych w tym okresie.

Oba dokumenty wraz załącznikami dostępne są na stronie Wydziału.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    16 września 2021