Zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i oraz Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają serdecznie do udziału w konferencji „Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym”.Odbędzie się ona w dniach 20-21 marca 2015 r. w Lublinie.

Odbędzie się ona w dniach 20-21 marca 2015 r. w Lublinie.

Konferencja ma na celu charakterystykę zjawisk językowych polszczyzny w mediach i jej skonfrontowanie z zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Obserwuje się od pewnego czasu poważne zagrożenie dla dzieci płynące ze strony Internetu, radia i telewizji. Zagrożenie dotyczy zarówno sfery językowej, jak i psychicznego ukształtowania młodych odbiorców. Jest zatem pilną rzeczą prześledzenie recepcji audycji. Przewiduje się porównanie tendencji rozwojowych polszczyzny z przeobrażeniami zachodzącymi w języku małych dzieci.

Będziemy wdzięczni za zgłoszenie tematu wystąpienia i deklarację udziału w spotkaniu do
1 lutego 2015 r. Wysokość opłaty konferencyjnej została skalkulowana na 400 zł.
Całość materiałów planujemy wydać w postaci oddzielnego tomu.

Kontakt z organizatorami konferencji możliwy jest drogą listowną lub za pośrednictwem poczty internetowej.

Szczegóły w załączeniu: ZAPROSZENIE, KARTA ZGŁOSZENIOWA.

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    15 stycznia 2015