Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie (od 28.09.)

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie (WO)

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie (WO) dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 28 września 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą 11 października 2020 roku o godzinie 23.59.

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zapisać się na nie w systemie USOSweb. 

Aby sprawdzić, czy w nadchodzącym semestrze konieczne jest uczestnictwo w wykładzie ogólnouniwersyteckim (oraz za ile punktów ECTS), przejdź do swojego planu zajęć i sprawdź kolumnę "Uwagi" (brak wzmianki o WO oznacza brak konieczności rejestracji).

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2020