Wyjazd studyjny do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli

Jesteś studentem stosunków międzynarodowych lub bezpieczeństwa narodowego? Interesujesz się Unią Europejską? Zapraszamy Cię do Brukseli, 5-7 lutego 2019 roku!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) organizuje wyjazd studyjny do instytucji UE w Brukseli dla studentów stosunków międzynarodowych (I i II stopnia) z zakresu stosunków międzynarodowych lub bezpieczeństwa narodowego, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w instytucjach Unii Europejskiej. Wyjazd jest kontynuacją współpracy i konsekwencją uczestnictwa grupy studentów w warsztatach polsko-niemieckich, które odbyły się 24 maja 2018 r. we Frankfurcie nad Odrą, w ramach Transgranicznego Dialogu Obywatelskiego z obywatelami Polski i Niemiec „Demokracja polega na zaangażowaniu”.

Celem wyjazdu jest przybliżenie przyszłym absolwentom aktualnej problematyki europejskiej, co z pewnością okaże się przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Wyjazd Lublin-Bruksela-Lublin odbędzie się w dniach 4-8 lutego br. Komisja Europejska zapewnia transport (samolot), hotel i większość posiłków. Powrót do Lublina nastąpi 8 lutego.

Do udziału zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • są studentami studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe lub bezpieczeństwo narodowe
  • biorą aktywny udział w aktywności studenckiej na Wydziale Politologii i mogą go udokumentować (działalność w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywny udział w wydarzeniach o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak: Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte UMCS; działalność na rzecz promocji Uniwersytetu)
  • preferowana będzie znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Liczba miejsc: 6 osób

Zapisy trwają do poniedziałku 14 stycznia 2019 r. do godz. 24:00.

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy wysyłać do osób, które przygotowują to wydarzenie pod kątem organizacyjnym na Wydziale Politologii:

dr Damian Szacawa
damian.szacawa@umcs.pl;

dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (opiekun merytoryczny CDE UMCS)
katarzyna.stachurska-szczesiak@umcs.pl;

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2019