Wyjazd do Naczelnego Sądu Administracyjnego

12 listopada członkowie naszego koła, mieli możliwość uczestniczenia w rozprawach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Była to wspaniała okazja do zapoznania się ze sposobem działania najwyższej instancji w sprawach podatkowych, a także szansa na spotkanie najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, a ponadto doskonałe ćwiczenia praktyczne.

 Naczelny Sąd Administracyjny orzekał  w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia WSA (del.) Małgorzata Bejgerowska. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w kilku rozprawach między innymi  w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych, w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz podatku od nieruchomości.

Dziękujemy Panu prof. Antoniemu Hanuszowi za zaproszenie i późniejsze spotkanie, dziękujemy także Panu dr. Pawłowi Szczęśniakowi za pomoc w organizacji wyjazdu i przygotowanie merytoryczne.

 

    Aktualności

    Autor
    Agata Balicka
    Data dodania
    15 grudnia 2018