Komitet redakcyjny / Editorial committee

EDITORIAL  TEAM
ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Editor-in-chief / Redaktor naczelny
Paweł Szczęśniak

Deputy editors-in-chief / Zastępcy redaktora naczelnego
Krzysztof Cień
Agata Kowalska
Tomasz Woźniak

Managing Editors / Redaktorzy zarządzający
Zuzanna Malczewska
Dominika Gorczyca

Contributing Editors / Redaktorzy współpracujący
Hiacynta Suszek
Zofia Dzierżanowska

 

ADVISORY  ACADEMIC  BOARD
RADA NAUKOWA

Prof. Antoni HanuszFaculty of Law and Administration, Maria Curie Sklodowska University (Lublin, Poland)
Ph.D. Elvis Mbembe Binda, Faculty of Law, University of Rwanda (Kigali, Rwanda)
Ph.D. Tatiana Carbine, Faculty of Law, Uzhhorod National University (Uzhhorod, Ukraine)
Ph.D. Diana Cîrmaciu, Faculty of Law, University of Oradea (Oradea, Romania)
Conf. Ph.D. Ioana Maria Costea, Faculty of Law, Alexandru Ioan Cuza University (Iași, Romania)
Prof. Simeon Karafolas, Department of Accounting and Finance, University of Western Macedonia (Koila Kozanis, Greece)
Ph.D. JUDr. Michal Maslen, Faculty of Law, Trnava University (Trnava, Slovakia)
Ph.D. (cand) Strahinja Obrenović,Faculty of Political Sciences, University of Belgrade (Belgrade, Serbia)
Ph.D. Arifien Rohaini, Faculty of Law, University of Lampung (Lampung, Indonesia)
Ph.D. Rebecca Söderström, Department of Law, Uppsala University (Uppsala, Sweden)
法学(修士)Ph.D. (cand) Yuta Tanoue, Department of Risk Management, Nihon University (Tokyo, Japan)
Ph.D. JUDr. Roman Vybíral, Faculty of Law, Charles University (Prague, Czech Republic)
Ph.D. Lily Zechner, Department of Tax and Fiscal Law, University of Graz (Graz, Austria)