Harmonogram zgłoszeń

Zgłoszenie udziału w Konferencji, wraz z przesłaniem abstraktu powinno nastąpić do dnia 12 kwietnia 2018 r. Nadesłanie tekstów referatów powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres: konferencjasknppumcs@onet.pl