Organizatorzy

     KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY  

prof. dr hab. Antoni Hanusz
kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

dr hab. Andrzej Niezgoda
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

dr Paweł Szczęśniak - Przewodniczący Komitetu Naukowego
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

dr Tomasz Woźniak
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS 

mgr Krzysztof Cień
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

mgr Agata Lipińska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

Natalia Nowicka
prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

Renata Petynka
Szymon Prorok
Kacper Pszonak
Kacper Sordyl
Aleksandra Strus
Mirosław Żyła
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego