Organizatorzy

     KOMITET NAUKOWY     

prof. dr hab. Antoni Hanusz
kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

dr hab. Andrzej Niezgoda
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

dr Paweł Szczęśniak
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego
pawel.szczesniak[at]umcs.pl

mgr Krzysztof Cień
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

mgr Agata Lipińska
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

mgr Tomasz Woźniak
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
 

      KOMITET ORGANIZACYJNY     

Atrur Pierzchała
Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS
 artur.pierzchala[at]onet.eu

Agata Balicka
Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS

Paulina Matynia
Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS
sknp.podatki[at]poczta.umcs.lublin.pl

 Jakub Szybajło

Magdalena Mazur

Patryk Wajs

Patrycja Bieniek

Mateusz Muszyński

Aleksandra Bartnicka