Agenda

sala 110 / budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (I piętro)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

od 9:30 Rejestracja uczestników
10:00-10:20 Otwarcie konferencji i uroczyste przywitanie gości przez władze dziekańskie i organizatorów
10:20-11:30

SESJA I 

mgr Marta Zwierz (UW) - Problematyka istnienia i stosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego na tle prawnoporównawczym
mgr Magdalena Dąbrowska (UŁ) - Interpretacja indywidualna a klauzula o unikaniu opodatkowania
mgr Aleksandra Kusztykiewicz (UW) - Mechanizm podzielonej płatności jako sposób zwalczania oszustw w zakresie VAT
mgr Teresa Sławińska-Choryło (PAN) - System SENT
Paweł Kołek (UJ) - Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
mgr Miłosz Kłosowiak (UW) - Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych jako środek służący zwalczaniu unikania i uchylania się od opodatkowania
Dyskusja

11:30-11:50 PRZERWA KAWOWA I POCZĘSTUNEK
11:50-13:10

SESJA II

mgr Filip Biegun (UJ) - Klauzula nadużycia prawa w podatku od towarów i usług – ujęcie teoretyczno-prawne i praktyka
Jarosław Gołąb (UKSW) - Klauzula należytej staranności i dobrej wiary w podatku od towarów i usług a orzecznictwo TSUE
mgr Anna Pazura (PAN) - Instytucja prewspólczynnika VAT jako ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez organy władzy publicznej
Michał Wróblewski (UMCS) - Obowiązek znakowania i barwienia wyrobów energetycznych w kontekście unikania podatku akcyzowego
Katarzyna Gospodarek (UMCS) - Blokowanie rachunku podmiotu kwalifikowanego jako środek przeciwdziałający wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Amanda Zdybska (UMCS) - Pakiet paliwowy jako środek prawny uszczelniający system podatkowy w Polsce
Sylwia Kasperska (UMCS) - Zabezpieczenia akcyzowe
Kinga Włodarczyk (UMCS), Agnieszka Bednarska (UMCS) - Zaświadczenie o rozliczeniu kontrahenta
Dyskusja

13:10-13:30 PRZERWA KAWOWA I POCZĘSTUNEK
13:30-15:10

SESJA III

Barbara Zielińska-Rapacz (UJ) - System wymiany informacji podatkowych w Polsce i Unii Europejskiej
Magdalena Lubaś (UMCS) - Treaty shopping
Konrad Jagocha (UŚ) - Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Agnieszka Nowak (UMCS) - Outsourcing pracowniczy jako forma uchylania się od opodatkowania
Wioleta Mirytiuk (UMCS) - Przeciwdziałanie zjawisku unikania i uchylania od opodatkowania z udziałem podatkowych grup kapitałowych po 1 stycznia 2018 r.
Karolina Matysiak (UW) - Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Karol Przydatek (UMCS) - Analiza zmian przepisów cen transferowych w Polsce od 2017 roku
Aleksandra Wojtas (UMCS) - Wydzielenie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych jako środek prawny ograniczający unikanie i uchylanie od opodatkowania
Milena Mazurek (UMCS) - Przepisy o opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
mgr Karolina Wójcik (UW), mgr Maciej Ryłko (UW) - Podatek od nieruchomości a pojęcie budynku i budowli związanej i zajętej na prowadzenia działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa TK i NSA
Dyskusja i zakończenie konferencji