IX OKN pn. Wyłudzenia skarbowe (14 kwietnia 2023 r.)

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Wyłudzenia skarbowe – formy przeciwdziałania oraz zwalczania w prawie podatkowym, prawie karnym skarbowym i prawie rynków finansowych

Fakt wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych nie jest niczym nowym. Jednak skala tego zjawiska staje się coraz większa. Bez wątpienia czynnikiem sprzyjającym dokonywaniu wyłudzeń skarbowych jest stale postępujący rozwój, w tym rozwój w obszarze nowych technologii. Wagę tego problemu zdaje się dostrzegać również sam ustawodawca. Wobec tego w ostatnim czasie w polskim porządku prawnym pojawiają się nowe regulacje, których celem jest zapobieganie wyłudzeniom skarbowym. Co istotne, wspomniane nowelizacje nie dotyczą jedynie prawa podatkowego. Z pewnością wśród rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę można wyróżnić te zasługujące na aprobatę. Natomiast charakter niektórych nowych unormowań prawnych jest dość kontrowersyjny. W istocie tematyka konferencji stanowi odpowiedź na wprowadzone zmiany i z tego powodu nie jest przypadkowa. Jej celem jest stworzenie pola do dyskusji na temat środków prawnych ograniczających wyłudzenia skarbowe. Chcemy, aby wartością organizowanego wydarzenia nie była wyłącznie ocena skuteczności aktualnie obowiązujących mechanizmów zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Równie istotna jest bowiem propozycja zmian w tym zakresie. Dostrzegając potrzebę kompleksowego spojrzenia na jakże powszechne zjawisko dokonywania wyłudzeń skarbowych, dajemy Państwu możliwość wzięcia udziału w dyskusji nieograniczającej się jedynie do przepisów prawa podatkowego, ale obejmującej swoim zakresem także prawo karne skarbowe i prawo rynków finansowych.

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej. Kierowana jest wzorem lat ubiegłych do młodszych pracowników nauki, doktorantów oraz studentów. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także praktyków prawa, w tym przede wszystkim doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także pracowników administracji skarbowej.

Referaty uczestników konferencji zostaną zebrane w formie monografii naukowej wydanej nakładem wydawnictwa znajdującego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Osoby zainteresowane zarówno czynnym, jak i biernym udziałem w Konferencji prosimy o wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego: LINK

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 9 kwietnia 2023 r. (harmonogram zgłoszeń)