Organizatorzy

     KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY     

dr Paweł Szczęśniak
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

dr Krzysztof Cień
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

dr Tomasz Woźniak
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

mgr Mateusz Derdak
asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS

Zuzanna Malczewska
prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

Agata Kowalska
wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

Natalia Czubak
wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego