VIII OKN pn. Opodatkowanie spółek (16 kwietnia 2021 r.)

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pn. „Opodatkowanie spółek”
16 kwietnia 2021 r., Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej


Postrzegając system prawa jako uporządkowany układ norm prawnych, konieczne staje się analizowanie relacji prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Prawo podatkowe wykazuje ścisłe zależności z prawem handlowym. Prawo podatkowe łączy bowiem określone skutki ze zdarzeniami powstającymi w obrocie gospodarczym. Związki prawa podatkowego z prawem handlowym są szczególnie widoczne w obszarze tworzenia, funkcjonowania oraz zakończenia działalności spółek prawa handlowego i cywilnego. Przedmiotem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem merytorycznym Katedry Prawa Finansowego tegoż uniwersytetu, uczyniono zatem problematykę opodatkowania spółek. Celem konferencji jest ukazanie trudności związanych z opodatkowaniem zdarzeń związanych z tworzeniem, działaniem oraz zakończeniem działalności spółek prawa handlowego i cywilnego. Wybór formy organizacyjno-prawnej spółki, jej relacje z wspólnikami i udziałowcami lub akcjonariuszami oraz innymi wierzycielami, a także procesy restrukturyzacyjne i zakończenie działalności powodują określone konsekwencje podatkowe, zarówno w odniesieniu do podatków dochodowych, obrotowych, jak majątkowych. Problemy badawcze w tym zakresie dotyczą nie tylko prawa krajowego, lecz także prawa unijnego i międzynarodowego.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Opodatkowanie spółek” odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierowana jest ona wzorem lat ubiegłych do młodszych pracowników nauki, doktorantów oraz studentów. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy także praktyków prawa, w tym przede wszystkim doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także pracowników administracji skarbowej. Referaty uczestników konferencji zostaną zebrane w formie monografii naukowej wydanej nakładem wydawnictwa znajdujacego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego: LINK (zgłoszenia są przyjmowane do dnia 9 kwietnia 2021 r.)