Publikacja pokonferencyjna

Złożone przez uczestników referaty w formie artykułu naukowego, po uzysykaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. „Opodatkowanie spółek. Wybrane problemy prawne” pod redakcją naukową pracowników Katedry Prawa Finansowego UMCS. Monografia będzie wydana nakładem wydawnictwa znajdujacego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. 

Przesłanie pełnego tekstu artykułu, który będzie opublikowany w monografii pokonferencyjnej, powinno nastąpić do dnia 15 lipca 2021 r. Gotowe artykuły prosimy przesłać na adres jednego z redaktorów naukowych, tj. dr. Pawła Szczęśniaka: pawel.szczesniak@umcs.pl

Wymogi przygotowania artykułu (aktual. 13.04.2021)

Efektem poprzednich ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS są monografie naukowe wydane w latach 2020, 2019, 2016. Więcej w dziale monografie naukowehttps://www.umcs.pl/pl/monografie-naukowe,18532.htm