Publikacja pokonferencyjna

Złożone przez uczestników referaty w formie artykułu naukowego, po uzysykaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. „Opodatkowanie spółek. Wybrane problemy prawne” pod redakcją naukową pracowników Katedry Prawa Finansowego UMCS. Monografia będzie wydana nakładem wydawnictwa znajdujacego się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. 

Wymogi przygotowania artykułu

Efektem poprzednich ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS są monografie naukowe:

Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Wybrane problemy
(red.) Cień K., Szczęśniak P.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin 2019
wersja papierowa

Podatki i opłaty samorządowe. Aktualne problemy dogmatyczne i orzecznicze
(red.) Niezgoda A., Barczak J., Szczęśniak P.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2016
monografia do pobrania bezpłatnie (Open Access) / wersja papierowa

Załączniki