Grupy badawcze

 

   Grupa badawcza ds. oceny środków przeciwdziałania wykorzystywania podmiotów rynku finansowego do wyłudzeń skarbowych i prania pieniędzy   

Koordynator: dr Paweł Szczęśniak

Członkowie: Agata Kowalska, Paweł Janik, Ewelina Kobiałka

Cel grupy badawczej: opracowanie prac problemowych dotyczących obowiązków instytucji finansowych w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających. Zgromadzone orzecznictwo sądowe w podanym przedmiocie badań uzupełni zbiór, o którym mowa wyżej. 

 

 

 Grupa badawcza ds. oceny wpływu zaburzeń psychicznych strony na przebieg postępowania podatkowego

Koordynator: dr Paweł Szczęśniak

Członkowie: Zuzanna Malczewska, Agata Kowalska

Cel grupy badawczej: opracowanie zbioru orzecznictwa sądów administracyjnych uwzględniającego problematykę wpływu zaburzeń psychicznych strony na przebieg postępowania podatkowego.