Grupy badawcze

   Grupa badawcza ds. postępowania podatkowego   

Koordynator: mgr Agata Lipińska

Członkowie: Natalia Nowicka, Renata Petynka, Szymon Prorok, Kacper Pszonak, Kacper Sordyl, Aleksandra Strus, Mirosław Żyła

Cel grupy badawczej: opracowanie zbioru orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących praw i obowiązków uczestników postępowania podatkowego

Opublikowanie zbioru orzecznictwa nastąpi w 2021 r.


   Grupa badawcza ds. oceny środków przeciwdziałania wykorzystywania podmiotów rynku finansowego do wyłudzeń skarbowych i prania pieniędzy   

Koordynator: dr Paweł Szczęśniak

Członkowie: Paweł Janik, Ewelina Kobiałka

Cel grupy badawczej: opracowanie prac problemowych dotyczących obowiązków instytucji finansowych w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających. Zgromadzone orzecznictwo sądowe w podanym przedmiocie badań uzupełni zbiór, o którym mowa wyżej.