Harmonogram zgłoszeń / rejestracja

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Opodatkowanie spółek”
17 kwietnia 2020 r., Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej


    REJESTRACJA   

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego: LINK

   TERMINY   

Ostateczny termin zgłoszeń zostanie podany po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju, a rejstracja jest nadal otwarta.
Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu powinno nastąpić do dnia 1 lipca 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl