Harmonogram zgłoszeń / rejestracja

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Opodatkowanie spółek”
16 kwietnia 2021 r., Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej


    REJESTRACJA   

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego: LINK

   TERMINY   

Zgłoszenia dokonane przez formularz rejestracyjny są przyjmowane do 9 kwietnia 2021 r. 

Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową do dnia 11 kwietnia 2021 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Przesłanie pełnego tekstu artykułu, który będzie opublikowany w monografii pokonferencyjnej, powinno nastąpić do dnia 15 lipca 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl