Spotkania z praktykami

     C Y K L   S P O T K A Ń   Z   P R A K T Y K A M I     

"Spotkania z Praktykami" to coroczna seria spotkań z osobami wykonującymi zawody związane z tworzeniem i stosowaniem prawa podatkowego. Dzięki spotkaniom studenci mają okazję poznania specyfiki określonych zawodów i zadań wykonywanych w ich ramach. 

Najbliższy cykl spotkań odbędzie się w dniach 7, 14, 21 marca 2019 r. (czwartki, godz. 12:40). Wspólnym tematem spotkań będzie Charakterystyka i środki przeciwdziałania karuzelom podatkowymNa temat tej problematyki wypowiedzą się w czasie spotkań urzędnicy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, doradcy podatkowi oraz prokurator z wydziału ds. przestępczości gospodarczej. Planowane spotkania będą okazją do poznania praktyki zwalczania karuzel podatkowych, a więc przestępczych schematów transakcyjnych wykorzystujących konstrukcję podatku od towarów i usług do wyłudzeń skarbowych. 

 • 7 marca (godz. 12:40, sala 711) - spotkanie z urzędnikami Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Spotkanie poprowadzą starsze ekspertki skarbowe z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie: pani Lucyna Wobolewicz oraz pani Urszula Pieniak: więcej...
 • 14 marca (godz. 12:40, sala 711) - spotkanie z doradcą podatkowym Panem Piotrem Orłem, członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych V kadencji: więcej...
 • 21 marca (godz. 12:40, sala 711) - spotkanie z Panem Prokuratorem Pawłem Banachem z Prokuratury Okręgowej w Lublinie: więcej...

     A R C H I W U M    S P O T K A Ń     

 • "Prawo bilansowe w praktyce" - spotkanie z biegłą rewident Panią Joanną Żukowską-Kalitą - 22 marca 2018 r. (link)
 • Spotkanie z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Panem dr Arturem Krukowskim - 15 marca 2018 r. (link)
 • "Zawód doradcy podatkowego w praktyce" - spotkanie z Przewodniczącą Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Panią Bożeną Zyburą - 8 marca 2018 r. (link)
 • "Krajowa Administracja Skarbowa - co zmieni się po 1 marca 2017 r.?" - spotkanie z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie dr. Arturem Krukowskim, który przedstawił nową strukturę administracji skarbowej i wyzwania przed nią stojące (link);
 • "Nie daj się zrobić w słupa" - spotkanie z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie na temat przestępstw karuzelowych i procedueru wyłudzania podatku od towarów i usług (link);
 • „System E-podatki. Założenia, cele i wyzwania” - spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Finansów p.  Łukaszem Furgałą dotyczące informatyzacji administracji, a w szczególności administracji podatkowej i celnej (link);
 • "Kierunki optymalizacji i planowania podatkowego - rola doradcy podatkowego" - spotkanie z Mateuszem Kamińskim z kancelarii Ożóg, który przybliżył dotychczasowe trendy w optymalizacji podatkowej;
 • „Międzynarodowe planowanie podatkowe” - spotkanie z dr. Dominikiem Gajewskim, adwokatem, specjalistą z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, który przybliżył zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa podatkowego;
 • „Rola i zadania służby celnej” - spotkanie z p. Sławomirem Rządem z Izby Celnej w Białej Podlaskiej, który przedstawił pracę funkcjonariuszy Służby Celnej.